Tag Archives: SCADA

Scada, İzleme ve Raporlama

Enerji SCADA (Supervisory Control and Data Acquisition), izleme ve raporlama sistemleri, enerji tesislerindeki üretim, iletim ve dağıtım süreçlerinin kontrol edilmesi, izlenmesi ve raporlanması için kullanılan bir teknolojidir. Bu sistemler, genellikle büyük ölçekli enerji tesislerinde, şebekelerde ve su arıtma tesislerinde kullanılır. SCADA sistemi, veri toplama, kontrol ve yönetim işlevlerini yerine getiren üç ana bileşen içerir: SCADA […]

Uncategorized

Otomasyon Ürünleri ve Endüstriyel Network

Otomasyon Ürünleri ve Endüstriyel Network İşletmelerde üretim, lojistik ve işletme süreçleri gibi pek çok alanda otomasyon teknolojisi kullanılmaktadır. Otomasyon ürünleri, fabrikalarda ve üretim tesislerinde üretim hatlarını kontrol etmek, makine ve ekipmanları yönetmek, enerji yönetimi, otomatik veri toplama ve analiz etmek gibi işlevleri yerine getirmektedir. Endüstriyel otomasyon ürünleri arasında robotik çözümler, otomasyon kontrol sistemleri, SCADA (Supervisory […]

Otomasyon