Tag Archives: izleme ve raporlama sistemleri

Scada, İzleme ve Raporlama

Enerji SCADA (Supervisory Control and Data Acquisition), izleme ve raporlama sistemleri, enerji tesislerindeki üretim, iletim ve dağıtım süreçlerinin kontrol edilmesi, izlenmesi ve raporlanması için kullanılan bir teknolojidir. Bu sistemler, genellikle büyük ölçekli enerji tesislerinde, şebekelerde ve su arıtma tesislerinde kullanılır. SCADA sistemi, veri toplama, kontrol ve yönetim işlevlerini yerine getiren üç ana bileşen içerir: SCADA […]

Uncategorized