Blog

Nisan 8, 2023

Scada, İzleme ve Raporlama

Enerji SCADA (Supervisory Control and Data Acquisition), izleme ve raporlama sistemleri, enerji tesislerindeki üretim, iletim ve dağıtım süreçlerinin kontrol edilmesi, izlenmesi ve raporlanması için kullanılan bir teknolojidir. Bu sistemler, genellikle büyük ölçekli enerji tesislerinde, şebekelerde ve su arıtma tesislerinde kullanılır.

SCADA sistemi, veri toplama, kontrol ve yönetim işlevlerini yerine getiren üç ana bileşen içerir: SCADA ana bilgisayarı, RTU (Remote Terminal Unit) ve PLC (Programmable Logic Controller).

SCADA ana bilgisayarı, tesisin genel işleyişini izleyen ve kontrol eden bir yazılımdır. Bu yazılım, üretim süreçlerinin izlenmesi, verilerin toplanması, tesisin performansının analiz edilmesi ve operatörlere bilgi sunulması için kullanılır.

RTU, SCADA sistemi ile yerel tesis arasında veri transferi yapar. Bu cihazlar, sensörlerden ve cihazlardan gelen verileri toplar ve SCADA sistemiyle paylaşır. RTU’lar, şebeke gerilimini, akımını ve diğer önemli verileri sürekli olarak izler ve SCADA sistemi tarafından belirlenen eşik değerler aşıldığında uyarılar gönderir.

PLC’ler, SCADA sistemi tarafından yönetilen üretim süreçlerini kontrol eden donanımlardır. PLC‘ler, sensörlerden gelen verileri işler ve bu verileri SCADA sistemi tarafından belirlenen parametrelerle karşılaştırır. Eğer bir hata oluşursa, PLC’ler süreci durdurur ve operatörlere uyarı gönderir.

SCADA sistemleri, enerji tesislerinde kullanılan çeşitli sensörlerden gelen verileri analiz eder ve enerji üretim, iletim ve dağıtım süreçlerinin performansını ölçer. Bu sistemler, tesislerin enerji verimliliğini artırmak, kaynakların daha etkili bir şekilde kullanılmasını sağlamak ve operatörlere daha iyi bir kontrol ve yönetim sağlamak için kullanılır.

Sonuç olarak, enerji SCADA, izleme ve raporlama sistemleri, enerji tesislerinin performansını izlemek ve kontrol etmek için çok önemlidir. Bu sistemler, büyük ölçekli enerji tesislerinin etkin bir şekilde yönetilmesini sağlar ve tesislerin daha verimli, güvenli ve sürdürülebilir bir şekilde çalışmasını mümkün kılar.

Uncategorized , , ,
About serhan

Leave a Reply

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir