İçeriğe geç
Anasayfa » Bilgi Bankası » Elektrik santrali

Elektrik santrali

    Elektrik santrali, elektrik enerjisi üretmek için tasarlanmış bir tesis veya kompleks sistemdir. Bu tesisler, genellikle fosil yakıtlar, hidrolik enerji, nükleer enerji veya yenilenebilir kaynaklar gibi kaynaklardan enerji üretmek için kullanılır.

    Elektrik santralleri, elektrik üretimi için kullanılan türlerine göre farklılık gösterirler. Örneğin, hidroelektrik santralleri, hidrolik enerjiyi kullanarak elektrik üretirken, nükleer santraller nükleer reaksiyonlardan elde edilen ısıyı kullanarak elektrik üretirler. Fosil yakıt santralleri ise kömür, petrol veya doğalgaz gibi fosil yakıtları yakarak bu yakıtların yanma sırasında açığa çıkan ısıyı kullanarak elektrik üretirler.

    Elektrik santralleri, enerji talebini karşılamak için önemli bir rol oynarlar ve elektrik şebekelerindeki elektrik akışını sağlarlar. Ancak, bazı elektrik santrallerinin çevresel etkileri, özellikle fosil yakıtların kullanılması durumunda, atmosfere salınan sera gazları ve diğer kirletici maddeler nedeniyle tartışmalıdır. Bu nedenle, yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımı giderek artmaktadır.